Szkolenia i usługi w zakresie BHP

Świadczeniu usług jako „zewnętrzna służba BHP”

Dokumentacja i szkolenia PPOŻ

Uprawnienia specjalistyczne
jak wózki widłowe, suwnice i podnośniki

Nadzór i doradztwo BHP

Kontrole warunków pracy

Audyty maszyn i urządzeń

Zewnętrzna służba BHP

Obsługa wypadków przy pracy

Instrukcje BHP i Ocena Ryzyka Zawodowego

Przygotowanie zakładu pracy pod kontrole instytucji Państwowych jak Sanepid, Inspekcja Pracy,

Cykliczne kontrole Twojego zakładu pracy

 

 

Twój pracownik miał wypadek przy pracy?

Telefon alarmowy BHP – 508 608 708